Mødes vores CEO’s

Green Hydrogen Hub Denmark er bygget på samarbejde, der samler tankeledere fra centrale europæiske projekter for at udvikle vores vision om bæredygtighed og innovation. Lær mere om hvad holdet bag projektet ser som de vigtigste missioner i dag.

Accelererer integrationen af vedvarende energi

Green Hydrogen Hub Denmark sigter mod at blive det første projekt i verden, der kombinerer stor-skala produktion af grøn brint med to storskala energilagringsløsninger; undergrunds brintlager og CAES-anlæg (compressed air energy storage). GHH-konsortiet har over de seneste tre år arbejdet proaktivt med både danske myndigheder og EU for gennem innovation at kunne accelerere integrationen af vedvarende energi

Afgørende skridt for Danmark

Green Hydrogen Hub-konsortiet er et afgørende skridt for Danmark. På tværs af energisektoren ønsker vi at lede udviklingen af den grønne brints cirkulære økonomi og muliggøre integrationen af vedvarende energi globalt.

Vi kan betragteligt afbøde klimaændringerne sammen / Sammen kan vi gøre en væsentlig forskel i forhold til klimaændringerne.

”Dekarbonisering er en kritisk komponent i Danmarks langsigtede omstilling til grøn energi og vores forpligtelse til en grøn cirkulær økonomi" - Keith McGrane, Corre Energy CEO

En vej mod en bæredygtig fremtid for Danmark

I GHH-konsortiet ser vi det enorme potentiale for grøn brint og dets mulige indvirkning på vores samfund. Hastighed, innovation og thought leaders former vores ressourcer til at kunne matche den vækst, der er nødvendig for at stabilisere produktionen af vedvarende energi.

Vores ambitiøse plan er at samle industrier og organisationer, der sammen med regionale og nationale myndigheder kan udvikle en vej mod en bæredygtig fremtid for Danmark – og for verden i helhed.

TOP