Vilkår og betingelser

Green Hydrogen Hub Denmark

Green Hydrogen Hub Denmark (efterfølgende nævnt som GHH Denmark) består af Corre Energy, Eurowind Energy A/S (EWE) og Gas Storage Denmark. Henvisninger i denne erklæring til "GHH Denmark", "vi", "vores" eller "os" omfatter GHH Denmark-virksomhederne og de internationale kontorer.

Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder såsom ophavsret i publikationer, materialer og andet indhold på denne hjemmeside ejes udelukkende af GHH Denmark.

GHH Denmark giver dig kun en begrænset, personlig, uoverdragelig, ikke-underlicenserbar, licens til at få adgang til og kun bruge hjemmesiden og indholdet på den måde, GHH Denmark har præsenteret. Licensen kan til hver en tid tilbagekaldes af os. Du kan downloade og midlertidigt gemme en eller flere af siderne på denne hjemmeside med henblik på at se dem. Du kan også udskrive noget af indholdet på denne hjemmeside, så længe hver kopi er en komplet kopi, hvor der ikke foretages nogen ændringer, kopien anerkender GHH Denmark som kilden, og det kun er til personlig brug eller til brug i din organisation. Hvis du leverer kopier til andre, skal du sikre dig, at enhver modtager bliver gjort opmærksom på disse vilkår for anvendelse.

Enhver anden opbevaring, kopiering, transmission eller distribution af indholdet på denne hjemmeside er forbudt uden et forudgående skriftligt samtykke fra GHH Denmark.

Brug af links

Et forudgående skriftligt samtykke fra GHH Denmark er påkrævet, for at bruge links til vores hjemmeside.

Denne hjemmeside kan indeholde links til tredjepartswebsteder (i det følgende benævnt som ’linkede sider’). Disse linkede sider bruges udelukkende som en bekvemmelighed for dig og ikke som en godkendelse fra GHH Denmark af førnævnte linkede sider. Vi påtager os ikke ansvaret for nøjagtigheden af oplysninger, indhold på eller software downloadet fra nogen af de linkede sider, som denne hjemmeside indeholder. Hvis du beslutter dig for bruge de linkede sider, er det på eget ansvar.

Ansvarsfraskrivelse

Publikationer og andet indhold, der er tilgængeligt på denne hjemmeside, leveres kun som en generel information og er ikke professionel rådgivning. GHH Denmark udtaler sig ikke om brugen af oplysningerne eller indholdet. Brugen af hjemmesiden er på eget ansvar. Hvis du har brug for professionel rådgivning om et konkret emne, der henvises til på denne hjemmeside, bedes du kontakte GHH Denmark.

I det omfang, det er tilladt ved lov, fraskriver GHH Denmark ethvert ansvar over for dig eller en tredjepart for tab eller skader i forbindelse med brug af denne hjemmeside. Det gælder også i forbindelse med manglende evne til at bruge siden eller afhængighed af denne hjemmeside, herunder indholdet og linkede sider på hjemmesiden.

Ændringer

GHH Denmark forbeholder sig retten til at foretage ændringer i eller tilføjelser til de nuværende vilkår og betingelser til enhver tid. Tjek venligst vores hjemmeside jævnligt, for at være opdateret på mulige ændringer. Dog vil ændringer ikke blive annonceret.

Tredjepartsrettigheder

De rettigheder og den beskyttelse, som GHH Denmark har i henhold til disse brugerbetingelser og andre steder på siderne i juridiske meddelelser, anses for at være ydet og kan håndhæves også af alle GHH Denmark-enheder og hver enkelt GHH Denmark-person.  Ellers kan en person, der ikke er bruger af denne hjemmeside og derfor en part i de juridiske meddelelser, ikke håndhæve nogen af vilkårene.

Lovvalg

Vilkårene er underlagt dansk ret. Derfor gælder det, at vilkårene for anvendelse og alle spørgsmål vedrørende denne hjemmeside, herunder eventuelle stridigheder vedrørende eksistensen, gyldigheden, forpligtelser, varighed, fortolkning mv. af denne hjemmeside,  er underlagt lovgivningen i Danmark.

TOP