Vilkår og betingelser

Green Hydrogen Hub Denmark

Green Hydrogen Hub Denmark (GHH Denmark) består af Corre Energy, Eurowind Energy A/S (EWE) og Gas Storage Denmark. I denne erklæring henviser "GHH Denmark", "vi", "vores" og "os" til GHH Denmark-virksomhederne og de internationale afdelinger.

Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder såsom ophavsret til publikationer, materialer og andet indhold ("Indhold") på denne hjemmeside ejes udelukkende af GHH Denmark.

GHH Denmark giver dig udelukkende en begrænset, personlig, ikke-overførbar, ikke-underlicenserbar, genkaldelig licens til at tilgå og bruge webstedet og indholdet på den måde, som GHH Denmark har fremlagt det. Du må downloade og midlertidigt gemme en eller flere af siderne på dette websted med henblik på at se dem. Du må også udskrive noget af indholdet på dette websted, så længe hver kopi er en komplet kopi, der ikke foretages nogen ændring af det, det angiver GHH Denmark som kilde, og det kun er til personlig brug eller til brug i din virksomhed. Hvis du giver kopier til andre, skal du sikre, at alle modtagere gøres opmærksom på disse brugsvilkår.

Al anden opbevaring, kopiering, overførsel eller distribution af indholdet på dette websted er forbudt uden forudgående skriftlig godkendelse fra GHH Denmark.

Brug af links

Der kræves forudgående skriftlig godkendelse fra GHH Denmark til at levere links til vores websted.

Dette websted kan indeholde links til tredjepartswebsteder (samlet omtalt som "linkede websteder"). Disse linkede websteder leveres udelukkende som en service til dig og ikke som en godkendelse fra GHH Denmark af sådanne websteder, som der linkes til. Vi påtager os intet ansvar for rigtigheden af oplysningerne, indholdet på eller softwaren, der downloades fra linkede websteder, der findes på dette websted. Hvis du beslutter dig for at tilgå linkede websteder, sker det på eget ansvar.

Ansvarsfraskrivelse

Publikationer og andet indhold, der er tilgængeligt på dette websted, leveres kun som generelle oplysninger og udgør ikke professionel rådgivning. GHH Denmark fremsætter ingen udtalelser om brugen af oplysningerne eller indholdet. Brugen af webstedet sker på eget ansvar. Hvis du har brug for professionel rådgivning om et specifikt emne nævnt på dette websted, bedes du kontakte GHH Denmark.

I det omfang loven tillader det, udelukker GHH Denmark sig fra alt ansvar over for dig eller tredjeparter for tab eller skader, der sker i forbindelse med brugen af, manglende mulighed for at bruge eller afhængigheden af dette websted eller indholdet eller linkene på dette websted.

Ændringer

Vi kan til enhver tid ændre disse brugsvilkår. Tjek dem med jævne mellemrum for at holde dig orienteret om eventuelle ændringer.

Tredjepartsrettigheder

De rettigheder og den beskyttelse, som GHH Denmark har iht. disse brugsvilkår og andre steder på siderne med juridiske oplysninger, anses for at være givet til og blive håndhævet af hver enkelt GHH Denmark-firma og hver enkelt GHH Denmark-individ. I øvrigt kan en person, der ikke er bruger af dette websted og dermed ikke er omfattet af de juridiske meddelelser, ikke håndhæve nogen af vilkårene.

Gældende lovgivning

Brugsvilkår og alle sager angående dette websted, herunder alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med dette websted, angående eksistensen, gyldigheden, forpligtelserne, varigheden, fortolkningen osv. af dette websted, er underlagt dansk lovgivning.

TOP