Privatlivspolitik

Green Hydrogen Hub Denmark

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Green Hydrogen Hub Denmark (efterfølgende benævnt GHH Denmark) er ansvarlig for dine personoplysninger. GHH Denmark består af Corre Energy, Eurowind Energy A/S (EWE) og Gas Storage Denmark. Henvisninger i denne erklæring til "GHH Danmark", "vi", "vores" eller "os" omfatter GHH Denmark-virksomhederne og de internationale kontorer. Hver af disse enheder er forpligtet til at beskytte dit privatliv.

Kontakt

For spørgsmål eller anmodninger om personlige data, send venligst en e-mail til [email protected]

Alternativt kan du kontakte os ved at bruge vores postadresse nedenfor:

Databeskyttelsesgruppe

Corre Energy ApS

c/o Plesner Advokatpartnerselskab

Amerika Plads 37

2100 København Ø

 1. Hvornår behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger:

 • når du eller en organisation, som du er tilsluttet, er vores kunde (se 1 nedenfor);
 • med henblik på markedsføring, forretningsdrift og relationsstyring (se 2 nedenfor); og/eller
 • når du besøger vores hjemmeside (se 3 nedenfor);

1a. Sådan indsamler vi dine personoplysninger, når du eller den organisation, som du er tilsluttet, er vores kunde:

 

Når du eller den organisation, som du er tilsluttet (f.eks. din arbejdsgiver), engagerer os i at udføre tjenester, kan vi indsamle visse personoplysninger via telefon, e-mail, post, kontrakter eller på anden måde direkte fra dig, din organisation og/eller fra offentligt tilgængelige ressourcer (f.eks. virksomhedsansøgninger).

1b. Hvilke personoplysninger behandler vi, når du eller den organisation, som du er tilsluttet, er vores kunde:

GHH Denmark indsamler og behandler personoplysninger, hvor det er relevant, herunder:

 • dit navn;
 • din arbejdsgiver, din jobtitel og/eller stilling
 • dine kontaktoplysninger, herunder din adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • dokumentation, der bekræfter din identitet for eksempel dit pas eller kørekort
 • din status som direktør for en virksomhed;
 • din status som en retmæssig ejer af en virksomhed;
 • finansielle oplysninger, herunder oplysninger, der er nødvendige for at foretage eller modtage betalinger til og fra dig og med henblik på forebyggelse af snyd
 • oplysninger om dine besøg i GHH Denmark og din korrespondance, kommunikation og forbindelser med vores medarbejdere;
 • offentligt tilgængelige oplysninger; og
 • alle oplysninger, som du giver os eller der er givet på dine vegne.

1c. Lovgrundlag

Vi behandler disse personoplysninger i henhold til følgende lovgrundlag:

Samtykke: Vi kan indhente, indsamle og behandle dine personoplysninger, hvor du har givet samtykke til, at vi gør det, f.eks. når vi accepterer brugen af cookies i henhold til GDPR, artikel 6(1)(a)

Indgåelse og udarbejdelse af en kontrakt: Vi behandler dine personoplysninger, hvor det er nødvendigt at indgå og udarbejde en kontrakt med dig i henhold til GDPR artikel 6(1)(b), og især:

 • at levere de tjenester eller spørgsmål, der er blevet anmodet om;
 • administrere og styre din eller din organisations forretningsforbindelser med GHH Denmark, herunder behandling af betalinger, regnskab, revision, fakturering og opkrævning og support; og
 • til formål relateret og /eller suppleret til et af ovenstående eller ethvert andet formål, hvor dine personoplysninger blev givet til os.

Det er nødvendigt at give os dine personoplysninger på dette grundlag, da det er nødvendigt at levere vores tjenester til dig. Konsekvensen ved ikke at gøre det, er, at vi ikke vil være i stand til at udføre de tjenester, som du eller din organisation engagerer os i.

Legitime interesser: Vi behandler dine personoplysninger, hvor det er i vores legitime interesse at gøre det i henhold til GDPR artikel 6(1)(f), og især:

 

 • at indgå et kontraktforhold med dig og den organisation, som du er forbundet med;
 • at levere tjenester eller forhold, som organisationen har anmodet om;
 • administrere og styre organisationens og din forretningsforbindelse med GHH Denmark, herunder behandling af betalinger, regnskab, revision, fakturering og opkrævning og supporttjenester;
 • at udføre klient ’due diligence’-tjek; og
 • til formål relateret til og/eller suppleret til ovenstående eller ethvert andet formål, hvor dine personlige data blev givet til os.

Når vi behandler dine personoplysninger baseret på vores legitime interesser, sørger vi for at overveje og afbalancere enhver potentiel indvirkning på dig og dine databeskyttelsesrettigheder. Vi vil ikke bruge dine personlige data til aktiviteter, hvor vores interesser bliver tilsidesat af indvirkningen på dig (medmindre vi har dit samtykke eller på anden måde er påkrævet eller tilladt ved lov).

Du har visse rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger på dette grundlag. For at få mere information om at udøve dine rettigheder som registrerede, se venligst ”dine rettigheder” nedenfor.

Overholdelse af juridiske forpligtelser: Vi behandler også dine personoplysninger for at overholde juridiske forpligtelser, som vi er underlagt i henhold til GDPR artikel 6(1)(c). Vi behandler dine personoplysninger for:

 • at overholde vores juridiske og regulatoriske forpligtelser (f.eks. registreringsforpligtelser);
 • at udføre klient ’due diligence’-tjek;
 • at overholde vores forpligtelser i henhold til lovgivningen om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme;
 • at overholde de relevante statslige og/eller regulerende myndigheder eller organer efter behov;
 • at udføre konfliktkontrol;
 • at etablere, udøve og forsvare vores juridiske rettigheder og enhver retssag, der måtte opstå; og
 • at forhindre, opdage og reagere på faktisk eller potentiel svindel eller andre ulovlige aktiviteter.

1d. Deling og videregivelse af dine personoplysninger

Vi kan videregive nogle eller alle de personoplysninger, vi indsamler fra dig, til visse betroede tredjeparter i overensstemmelse med kontraktlige aftaler, som vi har på plads med disse tredjeparter, eller som krævet ved lov, herunder:

 • GHH Denmarks selskaber;
 • tredjeparter, såsom teknologitjenesteudbydere og herunder datarumsudbydere;
 • andre personer i din organisation;
 • vores revisorer og professionelle rådgivere;
 • leverandører og tjenesteudbydere, som vi outsourcer supporttjenester til;
 • IT-tjenesteudbydere;
 • parter involveret i at afholde eller organisere begivenheder eller seminarer; og
 • tilsynsmyndigheder og officielle myndigheder.

1e. Dataopbevaring

I overensstemmelse med vores dataopbevaringspolitik opbevarer vi kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, hvortil de behandles, eller for at overholde gældende lovkrav til opbevaring.

 1. Behandling af dine personoplysninger med henblik på markedsføring, forretningsdrift og relationsstyring

2a. Hvordan vi indsamler dine personoplysninger, som vi behandler med henblik på markedsføring, forretningsdrift og relationsstyringsformål

Vi kan indsamle dine personoplysninger til markedsføring, forretningsdrift og relationsstyringsformål, når du eller din organisation:

 • engagere os, eller forespørger om at engagere os, for at yde rådgivning eller professionelle tjenesteydelser;
 • kommunikere med ​​vores medarbejdere;
 • besøger vores lokaler;
 • arbejder med os eller forsyner os med tjenester eller tilbyder det;
 • leverer dine personoplysninger til os via vores hjemmeside, e-mail, personligt, telefonisk eller på anden måde;
 • abonnerer på eller udtrykker interesse for nogen af ​​vores nyhedsbreve, mailinglister eller adgang til vores konsulentportal; og
 • deltager i eller udtrykker interesse for nogen af ​​vores arrangementer eller seminarer.

2b. Hvilke personoplysninger vi behandler til markedsføring, forretningsdrift og relationsstyringsformål

Til markedsføring, forretningsdrift og relationsstyringsformål vil GHH Danmark indsamle og behandle personoplysninger, herunder:

 • dit navn;
 • din arbejdsgiver, din jobtitel og/eller stilling;
 • dine kontaktoplysninger, herunder din adresse, e-mailadresse og telefonnummer;
 • CCTV-optagelser, når du besøger vores lokaler;
 • dine forretningsaktiviteter og dine interesseområder; og
 • oplysninger vedrørende dit abonnement på, modtagelse af eller interesse i nogen af ​​vores mailinglister eller nyhedsbreve, eller registrering for at få adgang til vores konsulentportal.

2c. Lovgrundlag

Vi behandler disse personoplysninger i henhold til følgende lovgrundlag:

Samtykke: Vi kan indhente, indsamle og behandle dine personoplysninger, hvor du har givet samtykke til, at vi gør det, f.eks. når du accepterer brugen af ​​cookies, i henhold til GDPR, artikel 6(1)(a)

Legitime interesser: Vi kan indhente, indsamle og behandle dine personoplysninger, hvor vi har en legitim interesse i at gøre det i henhold til GDPR artikel 6(1)(f). Vi har legitime interesser i:

 • promovering af vores virksomhed;
 • at invitere dig til arrangementer, seminarer, webinarer og møder;
 • udvikle og vedligeholde relationer med forretningsforbindelser (inklusiv dig);
 • udføre administrative og operationelle processer inden for vores virksomhed;
 • beskyttelse af sikkerheden og integriteten af ​​vores lokaler, IT-systemer, onlineplatforme og andre systemer;
 • administrere og styre vores forhold til vores forretningsforbindelser og med vores kunder;
 • sende dig markedsføringsmateriale, nyhedsbreve, opdateringer og anden information; og
 • overvågning og analyse af din modtagelse af og interesse for det materiale, vi sender dig.

Når vi behandler dine personoplysninger baseret på vores legitime interesser, sørger vi for at overveje og afbalancere enhver potentiel indvirkning på dig og dine databeskyttelsesrettigheder. Vi vil ikke bruge dine personoplysninger til aktiviteter, hvor vores interesser bliver tilsidesat af indvirkningen på dig (medmindre vi har dit samtykke eller på anden måde er påkrævet eller tilladt ved lov).

Du har visse rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger på dette grundlag. For at få mere information om at udøve dine rettigheder som registrerede, se venligst "Dine rettigheder" nedenfor.

2d. Deling og videregivelse af dine personoplysninger

Vi kan videregive nogle eller alle de personoplysninger, vi indsamler fra dig til visse betroede tredjeparter i overensstemmelse med kontraktlige ordninger, som vi har på plads med disse tredjeparter, herunder:

 • tredjeparter, der hjælper os med at markedsføre og promovere virksomheden;
 • leverandører og tjenesteudbydere, som vi outsourcer supporttjenester til;
 • IT-tjenesteudbydere; og
 • tredjeparter involveret i at afholde eller organisere begivenheder eller seminarer.

2e. Dataopbevaring

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det med rimelighed er nødvendigt til de formål, hvortil de behandles, eller for at overholde gældende lovkrav til opbevaring. Men hvis du ønsker at fravælge at modtage marketingmails, nyhedsbreve eller anden sådan kommunikation, kan du til enhver tid gøre det ved at sende en e-mail til os på [email protected] Tilsvarende, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som registrerede over nogen af disse personoplysninger, kan du gøre det ved at sende en e-mail til [email protected] For mere information om at udøve dine rettigheder som registrerede, se venligst "Dine rettigheder" nedenfor.

 1. Behandling af dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside

En beskrivelse af, hvordan vi indsamler dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside

3a. For information om, hvordan vi indsamler dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside, se venligst vores cookiepolitik.

3b. Hvilke personoplysninger behandler vi, når du besøger vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, vil GHH Denmark indsamle og behandle personoplysninger, herunder:

 • navnet på domænet og værten, hvorfra du får adgang til internettet;
 • internetprotokoladressen (IP) på den computer, du bruger;
 • den browsersoftware, du bruger;
 • det operativsystem, du bruger; og
 • dato og klokkeslæt, når du går ind på hjemmesiden.

GHH Denmark vil også indsamle og behandle oplysninger om din interaktion med vores hjemmeside ved hjælp af cookies. For mere information om, hvordan vi bruger cookies, se venligst vores cookiepolitik.

3c. Lovgrundlag:

Vi behandler disse personoplysninger i henhold til følgende lovgrundlag.

Samtykke: Vi kan indhente, indsamle og behandle dine personoplysninger, hvor du har givet samtykke til, at vi gør det, f.eks. når du accepterer brugen af ​​cookies, i henhold til GDPR, artikel 6(1)(a).

Legitime interesser: Vi kan indhente, indsamle og behandle dine personoplysninger, hvor vi har en legitim interesse i henhold til GDPR artikel 6(1)(f). Vi har legitime interesser i:

 • at give dig adgang til vores hjemmeside og gøre det muligt for dig at bruge den;
 • at udføre administrative og operationelle processer inden for vores virksomhed;
 • beskyttelse af sikkerheden og integriteten af ​​vores online platforme, it-systemer og andre systemer;
 • at levere, forbedre, overvåge og teste effektiviteten af ​​vores hjemmeside;
 • at sikre, at hjemmesidens indhold præsenteres i et effektivt, tilgængeligt og brugervenligt format; og
 • overvågningsmålinger såsom antal besøgende, trafikdata og demografiske mønstre.

Når vi behandler dine personoplysninger baseret på vores legitime interesser, sørger vi for at overveje og afbalancere enhver potentiel indvirkning på dig og dine databeskyttelsesrettigheder.

Vi vil ikke bruge dine personoplysninger til aktiviteter, hvor vores interesser bliver tilsidesat af indvirkningen på dig (medmindre vi har dit samtykke eller på anden måde er påkrævet eller tilladt ved lov).

Du har visse rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger på dette grundlag. For mere information om at udøve dine rettigheder som registrerede, se venligst "Dine rettigheder" nedenfor.

3d. Deling og videregivelse af dine personoplysninger

Vi kan videregive nogle eller alle de personoplysninger, vi indsamler fra dig til visse betroede tredjeparter i overensstemmelse med kontraktlige ordninger, som vi har på plads med disse tredjeparter, herunder:

 • leverandører og tjenesteudbydere, som vi outsourcer supporttjenester til; og
 • IT-tjenesteudbydere.

3e. Dataopbevaring

For information om, hvor længe vi opbevarer personoplysninger, der er indsamlet, når du besøger vores hjemmeside, se venligst vores cookiepolitik.

Personoplysninger, som du giver os

Overførsler af personoplysninger

Under visse omstændigheder kan vi overføre dine personoplysninger uden for EU. Vi overfører kun dine personoplysninger, hvor EU-kommissionen har besluttet, at det pågældende tredjeland sikrer et passende niveau af beskyttelse i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesstandarder, eller hvor der er passende sikkerhedsforanstaltninger på plads for at beskytte dine personoplysninger. Hvis du gerne vil vide mere om de passende sikkerhedsforanstaltninger, som vi har på plads for at styre overførslen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på [email protected]

Særligt når vi overfører dine personoplysninger til de GHH Danmark-virksomheder, som er beliggende uden for EU, skal vi gøre det i overensstemmelse med standardkontraktklausuler, som GHH Denmark og GHH Denmark-virksomhederne er underlagt.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder vedrørende adgang til og kontrol over dine personoplysninger, herunder:

Ret til indsigt: Du har ret til at få oplyst, hvilken type personoplysninger GHH Denmark har om dig og ret til en kopi af disse personoplysninger.

Ret til sletning: Under visse omstændigheder kan du anmode om, at vi sletter de personoplysninger, som vi har om .

Ret til at gøre indsigelse: Vi stoler på vores legitime interesser, når det gælder behandling af dine personoplysninger, men du har du ret til at gøre indsigelse mod denne brug. Vi vil afstå fra at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise en altoverskyggende legitim interesse i den fortsatte behandling. Derudover har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger til brug for direkte markedsføringsformål. Hvis behandlingen af ​​dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, din tilbagetrækning af samtykke vil ikke påvirke lovligheden af ​​den behandling, der er udført før tilbagetrækningen af ​​dit samtykke.

Ret til dataportabilitet: Du kan anmode os om at give dig visse af de personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du kan anmode os om at overføre dine personoplysninger direkte til en anden dataansvarlig, hvor dette er teknisk muligt.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få opdateret eller rettet eventuelle unøjagtige personoplysninger, som vi har om dig. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til begrænsning: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Øvrigt: Vær venligst opmærksom på, at dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger ikke er fuldstændige, og at vi skal være bevidste om vores juridiske og regulatoriske forpligtelser.

Du kan udøve dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger ved at kontakte [email protected] Vi kan anmode dig om at fremlægge bevis for din identitet af sikkerhedsmæssige årsager og for at forhindre uautoriseret videregivelse eller misbrug af personoplysninger. Vi vil kun debitere dig for anmodninger om at få adgang til dine personoplysninger, hvor de er åbenlyst ubegrundede eller overdrevne.

Hvis du efter at have kontaktet os stadig ikke er tilfreds med vores svar, har du ret til at indgive en klage til den relevante lokale tilsynsmyndighed i dit land.

Ret til at klage: Du har ret til at indgive en klage vedrørende behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Ændringer til denne erklæring

Denne privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner. Vi kan ændre denne erklæring ved lejlighed, helt eller delvist, efter eget skøn. Eventuelle ændringer træder i kraft med det samme. Du bør tjekke denne side fra tid til anden for at være opmærksom på eventuelle ændringer, vi foretager, da de vil være bindende for dig.

Hvis vi på noget tidspunkt beslutter os for at bruge dine personoplysninger på en måde, der er væsentligt forskellig fra den, der er angivet i denne erklæring, eller som på anden måde blev oplyst til dig på det tidspunkt, hvor de blev indsamlet, vil vi give dig besked via e-mail eller telefon, og du vil have et valg om, hvorvidt vi bruger dine personoplysninger på den nye måde.

Cookies og web beacons

TOP