Om os

Accelererer den grønne omstilling

Green Hydrogen Hub Denmark sigter mod at blive det første fuldt kommercielt levedygtige, 100% grønne, stor-skala brintproduktion, -lager og CAES-anlæg.

På sigt ønsker GHH at udvide til resten af Europa og verden på linje med de europæiske Green Deal-ambitioner om at udvikle brint- og energilagringsnetværk for at muliggøre integrationen af vedvarende energi, udviklingen af sektorkobling, og cirkulær økonomi.

Det er et europæisk flagskibsprojekt inden for grøn energi, der kan accelerere den grønne omstilling, fremme brintteknologierne globalt og cementere Europa som førende inden for den tværsektorielle integration af vedvarende energi.

Elektrolyse brintproduktion og langvarig underjordisk lagring

Green Hydrogen Hub Denmark er placeret i nordjylland, hvor store kaverner egnede til brintlagring er dannede i saltlagene. Vi er placeret tæt på eksisterende infrastruktur, herunder højspændings eltransmissionsnet, gastransmissionsnet og underjordisk gaslager og vindressourcerne i nordsøen.

Vores mål for elektrolysekapacitet:

År 2025 – 350MW
År 2030 – 1,000MW

Vores mål for brintkapacitet:

År 2025 – 200GWh
År 2030 – 400GWh

Vores mål for brint CAES:

År 2025 – 320MW
År 2030 – 320MW

Partnere

Corre Energy udvikler masseenergilagringsanlæg, der består af aktiver (lagringsteknologier) designet til at kunne levere forskellige engros- og detaillagringsløsniger og -services til energimarkedet.

Eurowind Energy A/S (EWE) er en dansk virksomhed, der gennem årene har udviklet sig til at være en ledende udvikler og operatør af solcelle- og vindmølleprojekter. De er involveret i solcelle- og vindmølleinvesteringer på tværs af Europa.

Gas Storage Denmark A/S ejer og driver Danmarks to undergrundslagre – akvifærlagret i Stenlille på midtsjælland og saltkaverneanlæget i Lille Torup in nordjyælland.

Strategiske Partnere


Hydrogen Valley er et kompetencecenter med mere end 15 års erfaring i at etablere konkrete Power-to-X projekter. Vi udvikler konceptdesign, etablerer partnerskaber, sikrer finansiering og koordinerer projekter med danske og europæiske partnere.

Everfuel producerer grøn brint for nul-emission mobilitet designet til at være kommercielt tilgængeligt på tværs af Europa. De tilbyder konkurrencedygtige all-inclusive brintforsynings- og brændstofløsninger.

Projekt af fælles interesse

PCI status projekt

Projekter af fælles interesse (PCI’er) er nøgle-infrastrukturprojekter, der har til formål at hjælpe EU med at nå sine energipolitiske og klimamålsætninger: økonomisk overkommelig, sikker og bæredygtig energi for alle borgere og langsigtet dekarbonisering af økonomien i overensstemmelse med Parisaftalen. Målet er at hjælpe lande i EU med at nå deres energipolitik og klimamål.

Green Hydrogen Hub lagrer grøn energi til tidspunkter, hvor det ellers ikke ville have været til rådighed.

El-PCI'er omfatter el-sammenkoblinger, transmissionslinjer, der giver grænseoverskridende fordele, og store ellagringsprojekter som f.eks.

CAES-komponenten af Green Hydrogen Hub Denmark er inkluderet som projekt 1.21 på den 5. liste over PCI'er inden for North Seas Offshore Groups prioriterede korridor.

Yderligere oplysninger om europæiske projekter af fælles interesse kan findes på den femte liste over energiprojekter af fælles interesse (PCI'er) (europa.eu).

TOP