Fortrolighedspolitik

Green Hydrogen Hub Denmark

Green Hydrogen Hub Denmark (GHH Denmark) er ansvarlig for dine personoplysninger. GHH Denmark består af Corre Energy, Eurowind Energy A/S (EWE) og Gas Storage Denmark. I denne erklæring henviser "GHH Denmark", "vi", "vores" og "os" til GHH Denmark-virksomhederne og de internationale afdelinger. Hver enkelt af disse enheder er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger.

1, Hvornår behandler vi dine personoplysninger?
Vi må behandle dine personoplysninger:

• når du eller en virksomhed, som du er tilknyttet, er vores kunde (se 1 nedenfor).
• med henblik på markedsføring, forretningsdrift og relationsstyring (se 2 nedenfor).
• når du besøger vores websted (se 3 nedenfor).

1a. Hvordan indsamler vi dine personoplysninger, når du eller en virksomhed, som du er tilknyttet, er vores kunde?

Når du eller en virksomhed, som du er tilknyttet (fx din arbejdsgiver), hyrer os til at udføre tjenester, må vi indsamle visse personoplysninger via telefon, mail, brev, kontrakter og på anden måde direkte fra dig, din virksomhed og/eller fra offentligt tilgængelige ressourcer (fx virksomhedsregistre).

1b. Hvilke personoplysninger behandler vi, når du eller en virksomhed, som du er tilknyttet, er vores kunde?

GHH Denmark indsamler og behandler personoplysninger, herunder hvis relevant:

• dit navn
• din arbejdsgiver, din stillingsbetegnelse og/eller stilling
• dine kontaktoplysninger, herunder din adresse, mailadresse og telefonnummer
• dokumentation, der bekræfter din identitet, fx dit pas eller kørekort
• din status som direktør for en virksomhed
• din status som retmæssig ejer af en virksomhed
• økonomiske oplysninger, herunder oplysninger, der er nødvendige for at foretage eller modtage betalinger til og fra dig og med henblik på forebyggelse af bedrageri
• oplysninger om dine besøg hos GHH Denmark samt korrespondance, kommunikation og tilknytning til vores medarbejdere
• offentligt tilgængelige oplysninger
• eventuelle andre oplysninger, som vi får fra dig eller fra andre på dine vegne.

1c. Retsgrundlag

Vi behandler disse personoplysninger iht. følgende retsgrundlag:

Samtykke: Vi må indhente, indsamle og behandle dine personoplysninger, hvis du har givet samtykke til, at vi må det, fx når du accepterer brugen af cookies, iht. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a.

Indgåelse og opfyldelse af en kontrakt: Vi behandler dine personoplysninger, hvor det er nødvendigt for at indgå og opfylde vores kontrakt med dig iht. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b, og i særdeleshed:

• for at levere de tjenester eller forhold, der er blevet rekvireret
• for at administrere og styre dit eller din virksomheds forretningsrelation til GHH Denmark, håndtere betalinger, regnskab, revision, fakturering og indsamling samt supportere
• af hensyn til formål, der er relateret til og/eller supplerer et eller flere af ovenstående eller andre formål, som dine personoplysninger blev givet til os i forbindelse med.

Hvis vi skal levere vores ydelser til dig, er det nødvendigt, at vi får dine personoplysninger på dette grundlag. Hvis vi ikke får dem, kan vi ikke udføre de ydelser, som du eller din virksomhed hyrer os til.

Legitime interesser: Vi behandler dine personoplysninger, i de tilfælde hvor det er i vores legitime interesse at gøre dette iht. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f, og i særdeleshed:

• for at indgå i et kontraktforhold med dig og den virksomhed, som du er tilknyttet.
• for at levere ydelser eller materialer, som virksomheden har anmodet om.
• for at administrere og styre dit eller din virksomheds forretningsrelation til GHH Denmark, håndtere betalinger, regnskab, revision, fakturering og indsamling samt supportere.
• for at udføre kontrol med rettidig omhu hos kunderne.
• af hensyn til formål, der er relateret til og/eller supplerer et eller flere af ovenstående eller andre formål, som dine personoplysninger blev givet til os i forbindelse med.

Når vi behandler dine personoplysninger baseret på vores legitime interesser, sørger vi for at overveje og afbalancere enhver potentiel indvirkning på dig og dine databeskyttelsesrettigheder. Vi bruger ikke dine personoplysninger til aktiviteter, hvor vores interesser tilsidesættes af påvirkningen på dig (medmindre vi har dit samtykke eller på anden måde er nødt til det, eller det er fastsat ved lov).

Du har visse rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger på dette grundlag. Se "Dine rettigheder" nedenfor for yderligere oplysninger om udøvelse af dine registrerede rettigheder.

Overholdelse af juridiske forpligtelser: Vi behandler også dine personoplysninger med henblik på at overholde juridiske forpligtelser, som vi er underlagt iht. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c. Vi behandler dine personoplysninger:

• for at overholde vores juridiske forpligtelser og forpligtelser over for myndighederne (fx forpligtelser til at føre optegnelser).
• for at udføre kontrol med rettidig omhu hos kunderne.
• for at overholde vores forpligtelser iht. lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
• for at overholde krav fra relevante statslige og/eller regulerende myndigheder eller organer.
• for at udføre konfliktkontrol.
• for at etablere, udøve og forsvare vores juridiske rettigheder og eventuelle juridiske procedurer, der måtte opstå.
• for at forebygge, opdage og reagere på faktisk eller potentielt bedrageri eller andre ulovlige aktiviteter.

1d. Deling og videregivelse af dine personoplysninger

Vi må videregive nogle af eller alle de personoplysninger, som vi indsamler fra dig, til visse betroede tredjeparter i overensstemmelse med de kontraktmæssige aftaler, vi har til disse tredjeparter, eller som krævet ved lov, herunder:

GHH Denmark-firmaerne
• tredjeparter som fx teknologiske tjenesteudbydere som fx datarumudbydere
• andre personer i din virksomhed
• vores revisorer og professionelle rådgivere
• leverandører og tjenesteudbydere, som vi udliciterer supporttjenester til
• IT-tjenesteudbydere
• parter, der er involveret i at være vært for eller organisere arrangementer eller seminarer
• tilsynsmyndigheder og offentlige myndigheder

1e. Dataopbevaring

I overensstemmelse med vores politik om dataopbevaring opbevarer vi kun dine personoplysninger, så længe det med rimelighed er nødvendigt for de formål, som de behandles til, eller for at overholde alle gældende juridiske opbevaringskrav.

2 Behandling af dine personoplysninger med henblik på markedsføring, forretningsdrift og relationsstyring

2a. Hvordan indsamler vi dine personoplysninger, som vi behandler med henblik på markedsføring, forretningsdrift og relationsstyring?

Vi må indsamle dine personoplysninger med henblik på markedsføring, forretningsdrift og relationsstyring, når du eller din virksomhed:

• hyrer os eller forespørger om at hyre os til at yde rådgivning eller professionelle ydelser.
• kommunikerer med vores medarbejdere.
• besøger vores lokaliteter.
• arbejder hos os eller leverer tjenester eller tilbud til os.
• giver dine personoplysninger til os via vores hjemmeside, pr. mail, personligt, pr. telefon eller på anden måde.
• abonnerer på eller udtrykker interesse for vores nyhedsbreve eller mailinglister eller tilgår vores konsulentportal.
• deltager i eller udtrykker interesse for et eller flere af vores arrangementer eller seminarer.

2b. Hvilke personoplysninger behandler vi med henblik på markedsføring, forretningsdrift og relationsstyring?

I forbindelse med markedsføring, forretningsdrift og relationsstyring indsamler og behandler GHH Denmark personoplysninger, herunder:

• dit navn
• din arbejdsgiver, din stillingsbetegnelse og/eller stilling
• dine kontaktoplysninger, herunder din adresse, mailadresse og telefonnummer
• overvågningsoptagelser, når du besøger vores lokaliteter.
• dine forretningsaktiviteter og dine interesseområder.
• oplysninger om dit abonnement på, modtagelse af eller interesse i vores mailinglister eller nyhedsbreve eller tilmelding til en af vores konsulentportaler.

'2c. Retsgrundlag

Vi behandler disse personoplysninger iht. følgende retsgrundlag:

Samtykke: Vi må indhente, indsamle og behandle dine personoplysninger, hvis du har givet samtykke til, at vi må det, fx når du accepterer brugen af cookies, iht. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a.

Legitime interesser: Vi må skaffe, indsamle og behandle dine personoplysninger, hvis vi har en legitim interesse i at gøre det iht. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f. Vi har legitime interesser i:

• at fremme vores virksomhed
• at invitere dig til arrangementer, seminarer, webinarer og møder
• at udvikle og opretholde relationer til forretningsforbindelser (herunder dig)
• at udføre administrative og driftsmæssige processer i vores virksomhed
• at beskytte sikkerheden og integriteten af vores lokaler, IT-systemer, onlineplatforme og andre systemer
• at lede og administrere vores forhold til vores forretningsforbindelser og med vores kunder
• at sende dig markedsføringsmateriale, nyhedsbreve, opdateringer og andre oplysninger
• at overvåge og analysere din modtagelse af og interesse for det materiale, vi sender til dig

Når vi behandler dine personoplysninger baseret på vores legitime interesser, sørger vi for at overveje og afbalancere enhver potentiel indvirkning på dig og dine databeskyttelsesrettigheder. Vi bruger ikke dine personoplysninger til aktiviteter, hvor vores interesser tilsidesættes af påvirkningen på dig (medmindre vi har dit samtykke eller på anden måde er nødt til det, eller det er fastsat ved lov).

Du har visse rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger på dette grundlag. Se "Dine rettigheder" nedenfor for yderligere oplysninger om udøvelse af dine registrerede rettigheder.

2d. Deling og videregivelse af dine personoplysninger

Vi må videregive nogle af eller alle de personoplysninger, som vi indsamler fra dig, til visse betroede tredjeparter i overensstemmelse med de kontraktmæssige aftaler, vi har med disse tredjeparter, herunder:

• tredjeparter, der hjælper os med markedsføring og promovering af virksomheden
• leverandører og tjenesteudbydere, som vi udliciterer supporttjenester til
• IT-tjenesteudbydere
• tredjeparter, der er involveret i at være vært for eller organisere arrangementer eller seminarer

2e. Dataopbevaring

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det med rimelighed er nødvendigt for de formål, som de behandles til, eller for at overholde alle gældende juridiske opbevaringskrav. Men hvis du ønsker at fravælge markedsføringsmails, nyhedsbreve eller anden lignende kommunikation, kan du til enhver tid gøre det ved at sende os en mail på [email protected] På samme måde kan du sende en mail til [email protected], hvis du som dataregistreret ønsker at udøve dine rettigheder i forbindelse med nogen af disse personoplysninger. Se "Dine rettigheder" nedenfor for yderligere oplysninger om udøvelse af dine registrerede rettigheder.

3 Behandling af dine personoplysninger, når du besøger vores websted

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger, når du besøger vores websted?

3a. I vores cookiepolitik kan du finde oplysninger om, hvordan vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores websted.

3b. Hvilke personoplysninger behandler vi, når du besøger vores websted?

Når du besøger vores websted, indsamler og behandler GHH Denmark personoplysninger, herunder:

• navnet på det domæne og den host, hvorfra du får adgang til internettet
• IP-adressen på den computer, du bruger
• den browsersoftware, du bruger
• det operativsystem, du bruger
• datoen og tidspunktet for dit besøg på webstedet

GHH Denmark indsamler og behandler også oplysninger om din interaktion med vores websted ved hjælp af cookies. I vores cookiepolitik kan du finde flere oplysninger om, hvordan vi bruger cookies.

3c. Retsgrundlag:

Vi behandler disse personoplysninger iht. følgende retsgrundlag

Samtykke: Vi må indhente, indsamle og behandle dine personoplysninger, hvis du har givet samtykke til, at vi må det, fx når du accepterer brugen af cookies, iht. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a.

Legitime interesser: Vi må skaffe, indsamle og behandle dine personoplysninger, hvis vi har en legitim interesse i at gøre det iht. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f. Vi har legitime interesser i:

• at give dig adgang til vores websted og gøre det muligt for dig at bruge det
• at udføre administrative og driftsmæssige processer i vores virksomhed
• at beskytte sikkerheden og integriteten af vores onlineplatforme, IT-systemer og andre systemer,
• at levere, forbedre, overvåge og teste effektiviteten af vores websted
• at sikre, at indholdet på webstedet præsenteres i et effektivt, tilgængeligt og brugervenligt format
• at overvåge målinger såsom antal besøgende, trafikdata og demografiske mønstre

Når vi behandler dine personoplysninger baseret på vores legitime interesser, sørger vi for at overveje og afbalancere enhver potentiel indvirkning på dig og dine databeskyttelsesrettigheder.

Vi bruger ikke dine personoplysninger til aktiviteter, hvor vores interesser tilsidesættes af påvirkningen på dig (medmindre vi har dit samtykke eller på anden måde er nødt til det, eller det er fastsat ved lov).

Du har visse rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger på dette grundlag. Se "Dine rettigheder" nedenfor for yderligere oplysninger om udøvelse af dine registrerede rettigheder.

3d. Deling og videregivelse af dine personoplysninger

Vi må videregive nogle af eller alle de personoplysninger, som vi indsamler fra dig, til visse betroede tredjeparter i overensstemmelse med de kontraktmæssige aftaler, vi har med disse tredjeparter, herunder:

• leverandører og tjenesteudbydere, som vi udliciterer supporttjenester til
• IT-tjenesteudbydere

3e. Dataopbevaring

I vores cookiepolitik kan du finde oplysninger om, hvor længe vi opbevarer personoplysninger, der er indsamlet i forbindelse med dit besøg på vores websted.

Personoplysninger, som du giver os

Det er dit ansvar at sikre, at alle personoplysninger, du giver os, er fuldstændige, nøjagtige og opdaterede i alle henseender og ikke vildledende. Vores evne til at yde rådgivning og tjenester samt kvaliteten af vores arbejde kan blive negativt påvirket, hvis du undlader at gøre det.

Du kan give personoplysninger om dig selv eller om andre personer til os i løbet af vores kontakt med dig. Når du giver os personoplysninger om en anden person, skal du sikre, at du har ret til at videregive personoplysningerne om vedkommende til GHH Denmark, og at vi må behandle disse personoplysninger i overensstemmelse med denne politik om personoplysninger uden at skulle foretage yderligere foranstaltninger. Det er dit ansvar at sikre, at vedkommende er bekendt med indholdet af denne politik om personoplysninger.

Overførsler af personoplysninger

Under visse omstændigheder kan vi overføre dine personoplysninger uden for EU. Vi overfører kun dine personoplysninger, hvor EU-Kommissionen har besluttet, at det pågældende tredjeland sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesstandarder, eller hvor der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger. Hvis du vil vide mere om de relevante sikkerhedsforanstaltninger, som vi har til at regulere overførslen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på [email protected]

Især når vi overfører dine personoplysninger til de GHH Denmark-firmaer, der er beliggende uden for EU, vil vi gøre det i overensstemmelse med standardkontraktmæssige klausuler, som GHH Denmark og GHH Denmark-firmaerne er underlagt.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder vedrørende adgang til og kontrol af dine personoplysninger, herunder:

Ret til adgang: Du har ret til at fastslå, hvilken type personoplysninger GHH Denmark har om dig, og til en kopi af disse personoplysninger.

Ret til klage: Du har ret til at indgive en klage vedrørende behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Ret til sletning: Under visse omstændigheder kan du anmode om, at vi sletter de personoplysninger, som vi opbevarer om dig.

Ret til indsigelse: Hvis vi tager vores legitime interesser i brug for at behandle dine personoplysninger, har du ret til at gøre indsigelse mod denne brug. Vi afstår fra at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise en altovervejende legitim interesse i den fortsatte behandling. Desuden har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er udført, før dit samtykke trækkes tilbage.

Ret til portabilitet: Du kan anmode os om at give dig specifikke personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du kan anmode os om at overføre dine personoplysninger direkte til en anden dataansvarlig, hvor dette er teknisk muligt.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger, som vi har om dig, opdateret eller rettet.

Ret til begrænsning: Du har ret til at anmode GHH Denmark om at holde op med at bruge dine personoplysninger under visse omstændigheder, herunder hvis du mener, at de personoplysninger, vi har om dig, er unøjagtige, eller at vores brug af dine personoplysninger er ulovlig. Hvis du udøver denne rettighed på en gyldig basis, gemmer vi dine personoplysninger og udfører ikke nogen anden behandling, før problemet er løst.

Vær opmærksom på, at dine rettigheder i forhold til dine persondata ikke er absolutte, og at vi skal være bevidste om vores juridiske og lovmæssige forpligtelser og pligter.

Du kan udøve dine rettigheder i forbindelse med dine personoplysninger ved at kontakte [email protected] Vi kan anmode dig om at levere bevis for din identitet af sikkerhedsmæssige årsager og for at forhindre uautoriseret videregivelse eller misbrug af personoplysninger. Vi opkræver kun gebyrer for anmodninger om adgang til dine personoplysninger, hvis de er åbenbart grundløse eller for omfattende.

Hvis du efter at have kontaktet os stadig ikke er tilfreds med vores svar, har du ret til at indgive en klage til den relevante lokale tilsynsmyndighed i dit land.

Ændringer af denne erklæring

Denne politik om personoplysninger erstatter alle tidligere versioner. Vi kan ændre denne erklæring lejlighedsvist, helt eller delvist, efter eget skøn. Eventuelle ændringer træder i kraft med det samme. Du bør nu og da tjekke denne side for at få besked om eventuelle ændringer, som vi foretager, da de vil være bindende for dig.

Hvis vi på noget tidspunkt beslutter at bruge dine personoplysninger på en måde, der er væsentligt anderledes end det, der er angivet i denne erklæring, eller som på anden måde blev oplyst til dig på det tidspunkt, hvor de blev indsamlet, vil vi underrette dig pr. mail eller telefon, og du vil have mulighed for at vælge, om vi bruger dine personoplysninger på den nye måde.

Cookies og webbeacons

Vi må indsamle oplysninger om din computer, herunder, hvor det er muligt, din IP-adresse, dit operativsystem og din browsertype med henblik på systemadministration og indsamling af akkumulerede oplysninger. Dette er statistiske data om, hvordan du bevæger dig rundt på vores websted. På dette websted bruger vi Google Analytics. Google Analytics bruger cookies og webbeacons i forbindelse med de tjenester, de leverer.

Oplysninger om din generelle brug af internettet kan fås ved hjælp af en cookie-fil, der gemmes på din computers harddisk. Cookies indeholder oplysninger, der overføres til din computers harddisk. Der kan også bruges webbeacons, som letter overførslen af data fra vores websted til Google Analytics' websted. Cookies og webbeacons hjælper os med at forbedre vores websted og levere en bedre og mere personlig service. Vi bruger dem til at kunne:

• estimere brugstal, -mønstre og relaterede aktiviteter.
• gemme oplysninger om, hvordan du er tilgået og bruger vores websted og dine præferencer, og på den måde kunne tilpasse vores websted efter dine individuelle interesser.
• genkende dig, når du besøger vores websted igen.

Indsamlede oplysninger må sendes til og gemmes af Google på servere i USA. Google må også overføre disse oplysninger til tredjeparter, hvor dette er påkrævet ved lov, eller hvor sådanne tredjeparter behandler oplysningerne på Googles vegne. Du kan afvise at acceptere cookies ved at aktivere indstillingen i din browser, som giver dig mulighed for at afvise cookies. Men hvis du vælger denne indstilling, er der muligvis dele af webstedet, du ikke kan få adgang til, eller tjenester, som du ikke kan benytte. Medmindre du har justeret din browserindstilling, så den afviser cookies, bliver der lagt cookies, når du logger på vores websted.

Kontakt

Skriv til [email protected], hvis du har spørgsmål eller ønsker om personoplysninger.

Du kan også kontakte os på vores postadresse nedenfor:

Data Protection Group

Corre Energy ApS

c/o Plesner Advokatpartnerselskab

Amerika Plads 37

2100 København Ø

TOP