FAQ

Vi er stadig i gang med at undersøge flere muligheder, så vi har ikke en endelig lokation endnu. Vi har dog afgrænset området til kommunerne mellem Hobro og Viborg, da området her byder på flere gode muligheder.

Vores mål er omkring 600.000 tons pr. år. På grund af Danmarks el-forbindelser til nabolandene, vil en del af reduktionen finde sted uden for Danmarks grænser, hvilket vi kun ser som en fordel for de europæiske klimamål.

Power-t-X handler i bund og grund om at konvertere den grønne strøm fra vindmøller og/eller solceller (Power) til noget andet, som X’et symboliserer. Det handler f.eks. om, hvordan vi flytter vores vindmøllestrøm ned i vores transportsektor, f.eks. personbiler, skibstrafik og flyindustri.  Med GHH får vi mulighed for at lagre vindmøllestrøm - således vi kan tanke bilen med grøn strøm, når der er vindstille.

Konverteringsprocessen fra vedvarende strøm til X, inkluderer tre elementer: 1) Biogas/metangas, 2) CO2 og 3) brint. Brinten er essentiel, da den er nødvendig for at kunne gøre brug af CO2. Vandet spalter sig til H (brint) og o2 (ilt). Ilten skal efterfølgende bruges i industrielle processer, og brinten til at skabe grøn strøm eller grønne brændsler.

Elektrolyse laver også varme – på længere sigt vil det kunne bidrage til fjernvarmesystemet og på denne måde til boligvarme.

Brint er det første skridt i alle PtX-værdikæder. Produktion af brint via elektrolyse kan, sammen med brintlager, udnytte overskydende energi fra vind og sol. Brinten kan bruges i mange sektorer, hvor det er svært at foretage direkte elektrificering. Lagring af gas eller brint i undergrunden er kendt teknologi og den er meget sikker. Altså bliver brint en væsentlig del af vores bidrag til den grønne omstilling. 

Kombinationen af brintlager og CAES gør det muligt at leve 100% CO2-frit, og have strøm fra vedvarende energihver time året rundt. Det er vores vurdering, at hydrogendrevet CAES er konkurrencedygtigt, hvis det integreres rigtigt med sol og vind.

Vores mål for de tre elementer i værdikæden er et 350MW elektrolyseanlæg, 250 GWh brintlager og 320MW CAES.  

GHH passer rigtig godt med andre energilagringsteknologier. Det særlige ved GHH er mulighed for at store mængder energi kan lagres over længere perioder for eksempel fra sommer til vinter.

I og med reduktionen af drivhusgasser påvirker forsyningssikkerheden, kommer Green Hydrogen Hub Denmark faktisk til at højne forsyningssikkerheden ved at tilbyde nye inertia based flexible sources of electricity generation along the whole supply chain by fully integrating growing variable renewable sources.

Brint er et kemisk grundstof med symbolet H og med atomnummer 1. Det er det mest enkle, mest udbredte og letteste grundstof i universet. Brint udgør omkring 75% af universets masse.

Brintgas findes sjældent i fri form på jorden, da det oftest indgår i forbindelser med andre grundstoffer. Brint findes i vand (H2O). Brint kan altså indgå I forbindelse med flere andre grundstoffer og danner derved vand (H2O), ammoniak (NH3), brintoverilte (H2O2).

Brint er højeste prioritet i den europæiske Green Deal og for at understøtte Danmarks ambitiøse klimamålsætninger. Vedvarende energi kan dekarbonisere en stor del af det danske elforbrug, men ikke det hele. Grøn brint kan bidrage med det sidste.

Brint, som benzin, diesel og naturgas indeholder store mængder energi og skal derfor behandles ansvarligt. Når det håndteres og opbevares korrekt, er brint lige så sikkert som alle andre almindeligt anvendte brændstoffer, men vigtigere er det mindre giftigt, og det er en uundværlig komponent til at nå vores klimamål.

Størstedelen af den brint, der producers i dag stammer fra steam reformation of natural gas and water electrolysis. Ved vandelektrolyse deles vandet i dets to gaselementer, nemlig brint og ilt. Ved hjælp af en elektrolyse drevet af vedvarende energi kan brinten blive delt fra ilten ved at sende strøm mellem to elektroder. Derved deles brint og ilt.

Brint anses for at være grønt brændsel, da det er et miljøvenligt brændsel uden CO2-udledning. Derved har brinten potentialet til at væsentligt mindske vores afhængighed af importeret olie samt mindske faren ved udledningen af drivhusgasser.

GHH omdanner den overskydende vedvarende energi, der normalt vil gå til spild, til brint, samt lagre den vedvarende energi i CAES-anlæg. Ved at konvertere og lagre det overskydende vedvarende energi opnås dekarbonisering med laveste omkostning, hvilket accommodates sector coupling via case which is an inertia-based zero emission generator that balances fluctuating renewables.

TOP